מתנערים מאחריות - החוק הפולני

מי מגיע אליכם לסלון: סטודנטים למדעי המדינה, אקדמאיים.

על מה מדברים: על סוגית החוק הפולני, שעורר סערה בישראל.

מה המטרה: ניסיון לרדת לעומקה של הלוגיקה מאחוריו והסכנות שהוא טומן.

מה חשוב לדעת:  קל להאשים, קשה להבין שלא רק אנחנו קורבנות.

הוראות הפעלה

הערב נדון יחד בשאלה בוערת ואקטואלית במיוחד – החוק הפולני שעבר לאחרונה ואוסר על ייחוס אחריות ומעורבות בפשעי השואה לפולין או לפולנים. אנחנו לא מציעים לדון בשאלה האם החוק הזה תקף/חוקי או לא, וגם לא להתעמק בשאלה האם הפולנים אכן נושאים באחריות משותפת לשואה, אלא בנסיבות שהובילו להחלטה עליו ולדרכים שאנחנו, כאנשים פרטים ואזרחי מדינת ישראל, צריכים לנסות להתייחס אליו.

קריאת כיוון

כדי לעסוק בחוק ולדון בו מומלץ להקריא תחילה את עיקריו:

"מי שמייחס לעם הפולני או למדינה הפולנית, בפומבי ובניגוד לעובדות, אחריות או שותפות באחריות, לפשעי הנאצים שבוצעו על ידי הרייך השלישי ... או לפשעים אחרים נגד השלום, נגד האנושות או פשעי מלחמה, או מקטין באופן בוטה את אחריותם של המבצעים האמיתיים של פשעים אלה, צפוי לקנס או למאסר עד 3 שנים.... לא ייחשב עבריין מי שביצע את המעשים במסגרת פעילותו האומנותית או המדעית.

הנמקה
מזה שנים רבות אנחנו נתקלים במרחב הציבורי, בפולין ומחוצה לה, במונחים כגון "מחנות מוות פולנים", "מחנות השמדה פולנים" או "מחנות ריכוז פולנים"...אין ספק שביטויים מסוג זה, הנוגדים את האמת ההיסטורית, מביאים לתוצאות משמעותיות ופוגעים ישירות בשמם הטוב של המדינה הפולנית והאומה הפולנית. הם משפיעים לרעה על תדמיתה של המדינה, בעיקר מחוץ לגבולותיה, כיוון שהם מעוררים אצל הנמענים את הרושם שהאחריות לפשעי הרייך השלישי הגרמני חלה על העם הפולני ועל המדינה הפולנית.

"...יש ליצור כלים משפטיים יעילים שיאפשרו לשלטונות פולין לנהל מדיניות היסטורית תקיפה ועקבית נגד זיוף ההיסטוריה הפולנית ולמען שמירה על שמן הטוב של הרפובליקה הפולנית ושל האומה הפולנית.
לכן מוצע בזאת להוסיף סעיף חדש לחוק שיציג סוג חדש של עבירה שעיקרה ייחוס לאומה הפולנית או למדינה הפולנית, בפומבי ובניגוד לעובדות, אחריות או אחריות משותפת לפשעי הנאצים שנעשו על ידי הרייך השלישי הגרמני".
 

שאלות פתיחה

(מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון)

 

 • האם אפשר וראוי לנסות בכלל להבין את המחוקק הפולני?

 • האם האחריות לשואה והעיסוק בה הם בכלל עניין לחוקים ולמערכת המשפט, או שהשואה מקומה בדיונים היסטוריים ומוסריים?

 • מה האחריות שיש לעם נכבש על המעשים שנעשו על אדמתו ולעיתים אף בעידודו?

 • האם להיסטוריה שהובילה לסיטואציה ולמשמעות העתידית של החוק או הפסיקה המשפטית תפקיד מכריע בשאלות משפטיות או שהמחוקק והשופט צריכים להתייחס רק לסיטואציה הנדונה בפניהם?

מה אנחנו מתערבים?

(מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון בהתאם להתפתחות הדיון)

 • האם מדינת ישראל צריכה להתערב בענייני החקיקה של מדינה זרה, ידידותית וריבונית?

 • מה נגיד אם מדינה זרה תתערב בחוקים שאנחנו מחוקקים כשהם נראים לה לא מוסרים ולא הוגנים?

 • האם יש מעשים שעם וממשלה עושים בצוק העיתים והיא צריכה/יכולה להתנער מהם אחרי זמן מה?

 • האם ניתן לזהות קווים מקבילים בין ההתנערות מהאחריות של הפולנים להתנערות מאחריות של עמים וממשלים אחרים ברחבי העולם מעוולות שהם שותפים להם?

 • האם ניתן להפריד נטילת אחריות מהטלת אחריות. האם העולם צריך להכריח עמים וממשלות לשאת באחריות לאירועים שהסתיימו כבר לפני יותר מ-70 שנה?

איפה הגבול?

(מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון בהתאם להתפתחות הדיון)

 • האם יכול להיות יום שבו גם גרמניה תבקש לנקות את עצמה כמדינה מאחריות לשואה?

 • האם ברגע שלא יהיו עוד ניצולים ולא יהיו עוד גרמנים ועוזריהם שהיו שותפים לתכנון וביצוע השואה – ניתן יהיה לבחון את המציאות מחדש?

 • כיצד העולם יכול להתארגן מחדש כ"טובים" ו"רעים", כשאין יותר גושים ואין יותר מעצמות על.

 • מה האחריות של ארגונים כמו האו"ם להיות השופט שמחלק אחריות למדינות השונות?

 • האם גופים כמו בית המשפט הבינלואמי בצדק בהאג הוא סמכות עליונה מקובלת והאם הוא צריך להתערב בחוקים פנימיים של מדינות או רק במקרים של מעשים?

שאלה ללכת איתה הביתה

עד מתי תקפה האמרה: "אבות אכלו בוסר, שיני בנים תכהנה?".

Contact Us

©2020 All rights reserved to Zikaron BaSalon